Privacy

Wij houden rekening met uw privacy conform de van kracht zijnde wetgeving. Wij gaan dan ook vertrouwelijk met uw gegevens om en zullen deze niet ter beschikking stellen aan derden.

Indien u via onze website een “aanmelding” maakt, wordt u verzocht persoonlijke gegevens in te voeren. Informatie die nodig is voor het uitvoeren van de aanmelding is als zodanig gemarkeerd met een *. De overige informatie kunt u op vrijwillige basis invullen. Deze informatie zal door ons worden gebruikt voor het afhandelen van uw aanmelding of informatieverzoek.

SportstarZ informeert u graag over actuele ontwikkelingen of speciale aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn. Dit doen wij via een nieuwsbrief, gepersonaliseerde email of een mailing. Indien u aangeeft dat u hier geen prijs op stelt zullen uw gegevens niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt. SportstarZ stelt uw gegevens niet ter beschikking aan derden.