We treat your personal data as confidential and in accordance with the statutory data protection regulations and this privacy policy. If you use this website, various pieces of personal data will be collected.

See below the dutch tekst:

 

 

 

 

Wij houden rekening met uw privacy conform de van kracht zijnde wetgeving. Wij gaan dan ook vertrouwelijk met uw gegevens om en zullen deze niet ter beschikking stellen aan derden.

Indien u via onze website een “aanmelding” maakt, wordt u verzocht persoonlijke gegevens in te voeren. Informatie die nodig is voor het uitvoeren van de aanmelding is als zodanig gemarkeerd met een *. De overige informatie kunt u op vrijwillige basis invullen. Deze informatie zal door ons worden gebruikt voor het afhandelen van uw aanmelding of informatieverzoek.

SportstarZ informeert u graag over actuele ontwikkelingen of speciale aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn. Dit doen wij via een nieuwsbrief, gepersonaliseerde email of een mailing. Indien u aangeeft dat u hier geen prijs op stelt zullen uw gegevens niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt. SportstarZ stelt uw gegevens niet ter beschikking aan derden.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

SportstarZ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt om bijvoorbeeld met u te corresponderen of om uw reservering te verwerken.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht / geb.datum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sportstarz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SportstarZ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het verwerken van uw reservering en zo optimaal mogelijk te kunnen afhandelen en om een beeld te krijgen van uw eventueel aanvullende wensen.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SportstarZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden op uw verzoek uit het systeem verwijderd. Hiervoor kunt u contact opnemen via bovengenoemde contactgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

SportstarZ verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SportstarZ maakt tijdens het sportkamp van de deelnemers foto en/of video opnames. Deze worden gebruikt ter ondersteuning van de trainingen. Door een boeking te maken stemt u in dat de foto’s en/of video’s kunnen worden geplaatst op (sociale) media, onze website, vakbladen, tijdschriften enz.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SportstarZ gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SportstarZ gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SportstarZ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar SportstarZ via ons contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SportstarZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contact formulier.