Copyright

Op deze site zijn verschillende namen, logos en andere tekens gebruikt die beschermde woord- of beeldmerken zijn. Het betreft hier merken van SportstarZ met haar verbonden maatschappijen, als merken van derden die SportstarZ op grond van een overeenkomst met de rechthebbende partij mag gebruiken. Elk gebruik van deze merktekens of daarop gelijkende symbolen is strikt verboden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende tot die merken.